Bemutatkozás

Kik vagyunk? Hamarosan…

Az észt nép himnusza – Eesti rahva hümn

.

.

1918 EESTI                100              ÉSZTORSZÁG 2018

.

.

.

…Eesti Vabariik – Észt Köztársaság

…A pirossal jelölt határvonalat a tartui békeszerződés …rögzítette 1920. február 2-án.

.

.

.

.

.

Észtország hivatalos himnusza

.

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm                    Én boldogítóm, örömöm

Johann Voldemar Jannsen                          Bán Aladár fordítása

.

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,                       Én boldogítóm, örömöm

kui kaunis oled sa!                                      Mi bájos vagy, hazám!

Ei leia mina iial teal                                    Akárho tekinthetek,

see suure, laia ilma peal,                            Mást a vigon nem lelek,

mis mul nii armas oleks ka,                         Mi annyi üdvöt hozna rám,

kui sa, mu isamaa!                                     Miként te, szép hazám.

.

Sa oled mind ju sünnitand                           Te adtál nékem életet,

ja üles kasvatand;                                        S neveltél engemet.

sind tänan mina alati                                   Ezért áldlak mindenkoron

ja jään sull truuiks surmani,                        Örök hűggel ajkamon –

mul kõige armsam oled sa,                           Szeretlek téged igazán

mu kallis isamaa!                                         Én drága, szép hazám!

.

Su üle Jumal valvaku,                                   Az Úr legyen oltalmazód,

mu armas isamaa!                                         Édes szülőhazám!

Ta olgu sinu kaitseja                                     Vezessen minden vészen át,

ja võtku rohkest õnnista,                               Áldás hintsen kegyelme rád,

mis iial ette võtad sa,                                    Ha törsz magasztos cél után,

mu kallis isamaa!                                          Én édes, szép hazám!

.

Hallgassuk meg észt himnuszt! A kiemelt (vastagított-aláhúzott) szótagokat hajlítva énekeljük!

https://www.youtube.com/watch?v=0wwQFsyqym0

vagy

https://www.youtube.com/watch?v=qtjDK50zyaA

.

Szöveg

Az észt himnusz mély hazaszeretettől átlelkesült, mégis méltóságteljes szövegét Johann Voldemar Jannsen iskolamester, lapkiadó, az észt nemzeti ébredés egyik vezető személyisége írta F. Pacius dallamához 1869-ben. Így akarván bővíteni az észt hazafias énekek körét. Forrás:

https://et.wikipedia.org/wiki/Mu_isamaa,_mu_%C3%B5nn_ja_r%C3%B5%C3%B5m

.

.

Johann Voldemar Jannsen (1819–1890)

.

.

Dallam

A hazafiasan ünnepélyes, méltóságteljes íveket leíró s határozott befejezésű dallamot Fredrik (Friedrich) Pacius német születésű finn zeneszerző írta 1848-ban eredetileg a finnországi Johan Ludvig Runeberg költeményének megzenésítésére: Vårt Land [svédül] – Maamme [finnül] – Hazánk. Ez lett a Finn Köztársaság himnusza.

.

.

.

.

Fredrik (Friedrich) Pacius (1809–1891)

.

A himnusz sorsa

Jannsen versét így megzenésítve már az első észt dalosünnep keretei között, 1869. június 19-én nyilvánosan elénekelték. 1884. június 4-én Otepää városában az észt zászló fölszentelése alkalmával is fölhangzott. 1896-ban a Postimees újság első ízben nevezte az észt nép himnuszának. 1918. február 23-án Pärnu városában, az Endla Színház színpadán első alkalommal kiáltották ki az Észt Köztársaságot – s a jelenlévők ajkán önkéntelenül fölzengett a „Mu isamaa…”

Érdekes, hogy 1935-ben Kaarel Eenpalu miniszterelnök-helyettes pályázatot írt ki új állami himnusz megírására, de semmi nem lett a dologból.

A szovjet megszállás idején betiltották. Az Éneklő forradalom idején (Laulev revolutsioon) gyakran énekelték a himnuszt. A Tallinni énekesek ünnepségén (Tallinna lauljad) 1990-ben 300 ezren énekelték tiltott himnuszukat, miközben szovjet tankok vették őket körül.” [https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89sztorsz%C3%A1g_himnusza] S aztán az Észt Köztársaság 1991-es helyreállításától újfent állami himnusz.

Újabban megint hallatszanak elégedetlenkedő hangok az észt himnusz keletkezési körülményei, eredete, valamint az utolsó versszak Istenhez fordulása miatt. Tényleg újra le akarnák cserélni a jól bejáratott himnuszt? Csak reménykednünk lehet, hogy az észt gondolkodó fejekben és érző szívekben a józan hazaszeretet győzedelmeskedik. Hiszen hagyományainkban, a magyar történelemben is, megtalálhatók a dicsőséges és kevésbé dicsőséges részletek és fordulatok egyaránt. Isten segítségére meg igencsak rászorulunk… folyamatosan…

.

A magyar fordítás

Bán Aladár (1871–1960; született Bánvárth Károly Mór) költő, műfordító a finnugor és turáni mozgalom jeles személyisége. Fordításának forrása: Északi vártán. Észt rokonaink irodalma. Szerkesztette Képes Géza. Nemzeti Könyvtár. VI. évfolyam. 127-128. sz.. 1944. április 15. (25. oldal)

.

Rokonság a Szózat, valamint az észt és finn, no meg a lív himnusz szövege között?

Kőhalmy Nóra: Vörösmarty Szózata és az észt himnusz. Észt–Magyar Összevetés VI. Szerkesztette Kristiina Lutsar és Pusztay János. Szombathely, 2012. Folia Estonica. Tomus XIII. 58–73. o. E tanulmány ismertetése a Finnugor Világ. XVIII. évfolyam, 2. számában [2013. június] jelent meg Mészáros Andrástól:

Kőhalmy Nóra finnugor kutató alaposan utána járt a Szózat és három balti finn himnusz feltehető kapcsolatának. Vörösmarty Szózata és az észt himnusz című hézagpótló tanulmányában minden fontos adatot összegyűjtött. Vörösmarty Mihály Szózata két finnországi kiadványban megjelent, svédül. Johann Ludvig Runeberg 1846-ban írta meg Vårt land (Hazánk) című költeményét, amelyet Paavo Cajander fordításában Maamme (Hazánk) címmel és Fredrik Pacius dallamával 1848. május 13-án énekeltek először a finn egyetemisták Flora-ünnepén. Ez lett később a finn himnusz. 1869. június 18-20-án, az első észt dalosünnepen elhangzott – az észt énekek választékát elősegítendő – Johann Voldemar Jannsen Mu isamaa, mu õnn ja rõõm (Hazám, boldogságom és örömöm) verse Pacius dallamával összepárosítva. Hivatalosan 1920-tól az Észt Köztársaság himnusza. Kārli Stalte 1922-ben ugyancsak F. Pacius dallamára alkotta meg a lívek himnuszát: Min izamō (Hazám). Bár Leffler Béla és Csekey István a Szózatot tartják a finn himnusz, a Maamme kiindulópontjának, Toivo Lyy és mások véleménye szerint csupán elősegítette, kiválthatta a finn nemzeti ének megszületését – de szoros tartalmi kapcsolatról nincsen szó. Ugyanakkor az észt himnusz J. R. Runeberg–P. Cajander finn himnuszszövegéből kiindulva, a szerző neves költő lányának, Lydia Koidulának fordításán át jöhetett létre – J. V. Jannsen tollából. (Gustav Felix Rinne Hioma – ehk issamaalaul [Hiiumaa – azaz a szülőföld dala] szigeti költeményének hatása is szóba került.) A Szózat tehát hathatott a finn Maamme-ra, „..legalábbis a közös ihletforrás összeköti a három rokon nép nemzeti dalait – és ráadásul még a lívek nemrég alkotott himnuszát is.” (August Annist, 1937)

Egy a bizonyos: az észt, finn és lív himnusznak azonos a dallama.

Az észtek a Jannsen-költemény igazi forrásának Gustav Felix Rinne lelkésznek a Hiiumaa szigetiek számára írott hazafias versét tartják. (Hiiumaa Észtország legkisebb megyéje – lakossága 2017-ben 9300 fő.).

Az első versszak:

Gustav Felix Rinne

Hioma- ehk issamaa-laul                                         Hiiumaa vagyis a szülőföld dala

Oh Hiomaa, sa merre saar,                                         Ó, Hiiumaa, te tenger szigete,

Kui armas olled sa!                                                   Mily kedves vagy te!

Et mingo südda otsima                                              Hogy semmit sem keres a szív

Kas pohja pole, ehk löuna ka,                                    Sem észak, sem dél felé,

Se keige armsam oled sa!                                          Mert a legkedvesebb vagy!

mo kallis issamaa!                                                    te, drága hazám!

.                                                                              (Mészáros András fordítása)

Forrás: Meie hümni algupära. Päewaleht,nr. 296, 31. oktoober 1937. 2. oldal

.

A térkép forrása a világhálón: https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti

Jannsen és Pacius képének forrása: https://riigikantselei.ee/et/humn

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Az észt nép himnusza – Eesti rahva hümn

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)