Bemutatkozás

Kik vagyunk? Hamarosan…

Kun. Törökség

Makkay János: 1. A HUNOK ÉS ATTILA. Őstörténetünk vitás kérdéseiről (Indul a magyar Attila földjére)

Hozzászólás

A hivatalos történetírás nem akar tudomást venni Makkay professzor munkáiról. Pedig Nagy Géza és László Gyula művének ő a méltó folytatója, sőt beteljesítője. Egyébként a hunok feltehetőleg törökségi nyelven beszélhettek, s mongol-alkatúak voltak. Soknemzetiségű birodalmuk fölbomlása után távoztak a Kárpát-medencéből. De a hunhagyomány tovább élt az avarokon keresztül egészen az Árpádokig.                    M. A. . 1 […]

A cikk folytatódik...

Makkay János: 2. SZITTYA ÖRÖKSÉG, HUN ROKONSÁG. Őstörténetünk vitás kérdéseiről (Indul a magyar Attila földjére)

Hozzászólás

László Gyulát először elismerték, majd háttérbe szorították. Makkay professzort pedig a 90-es évektől agyonhallgatják. Pedig forráselemzéseit és új összefoglaló műveit közreadta. Több állítást, kidolgozott tételt és helytálló bizonyítást tőle vesznek át fennforgó és sürgő-forgó kutatók. A finnugor nyelvrokonság és a – feltehetően törökségi nyelvet beszélő – hunokhoz kapcsolódó hagyomány nem kizárja, hanem kiegészíti egymást. Makkay […]

A cikk folytatódik...

Makkay János: 3. AZ AVAROK ÉS NÉPEIK. Őstörténetünk vitás kérdéseiről (Indul a magyar Attila földjére)

Hozzászólás

Az avarok korszakáról (kezdőév: 567) sokkal többet tudunk, mint akár 30-40 évvel ezelőtt. Róluk semmit nem tanít közoktatásunk, pedig velük zajlott le az első honfoglalásunk (Árpádéké a „második bejövetel” vagy „visszajövetel”). A nagy frank támadásokig (az avar kincsek elrablásáig) tartott több mint 200 békeév alatt megszaporodott a lakosság. A régészeti adatok alapján az akkor 500 […]

A cikk folytatódik...