Bemutatkozás

Kik vagyunk? Hamarosan…

Tanuljuk egy picit a komi nyelvet is! – Komi-permják ízelítő

.

Egy nép kétfelé vágva: komi-zürjének és komi-permjákok

Komi Mu területén, azaz Komiföldön (fővárosa Szüktüvkar), Európa keleti határán, az Urál hegység nyugati lábainál (Oroszországi Szövetség) élnek a komik. Itt mintegy 285 ezer lehet az anyanyelvi beszélők száma. S további 124 ezren élhetnek a permják területen, amelynek az önkormányzatát (Komi–Permi Autonóm Körzetet) megszüntették, és a többségében komi-permjákok által lakott területet a Permi Határterülethez csatolták. Valószínűleg ennél nagyobb a komik lélekszáma, hiszen északon és Oroszországban többfelé élnek és dolgoznak. Tehetséges, vállalkozó szellemű, újító nép.

Klima tanár úr felmérése szerint 221 biztos és 56 vitatható szófejtést találtak magyar–komi viszonylatba. S persze a nyelvi rendszer hasonlósága is jelzi nyelveink rokonságát.

.

A komi-zürjén zászló

.

A komi-permják zászló

.

.

.

Válogatás a rokon népek napjabeli komi-permják nyelvleckéből

.

Köszönés:

Csolöm! – Szia!

Bur aszüv! – Jó reggelt kívánok!    Bur lun! – Jó napot kívánok!    Bur oj! – Jó éjszakát kívánok!

Addzsjüsjlütödzs! – Viszontlátásra!

Küdzsj olan? – Hogy vagy?

Öggyön bura! – Nagyon jól!       Bura. – Jól.        Zsagvüv. – Fáradtan.

.

Főnevek többes száma:

Kin? – Ki?    Kinnez? – Kik?

Müj? – Mi?    Müjjez? – Mik?

.

Személyes névmások és igeragozás:

munnü – menni

me muna – én megyek;    te munan – te mész;    szija munö – ő megy

mij(ö) munam(ö) – mi megyünk;    ti(jö) munat(ö) – ti mentek;    nija munönü – ők mennek

.

Ismerkedés:

Kin te? – Ki vagy te?

Me… – Én …………….. vagyok.

Menam nyimö Naszta. – Az én nevem Nasztya.

Me ola Budapestün/Kudümkarün. – Én Budapesten/Kudümkarban élek.

Me Bicskeiszj/Budapestiszj/Kudümkariszj. – Én bicskei/budapesti/kudümkari vagyok.

.

Források:

Wikipédia

Klima László: A magyar szókészlet elemei és az őstörténet. Hungarologische Beitrage-1. Jyväskyla, 1993. 73–84. A világhálón:

http://epa.oszk.hu/01300/01368/00005/pdf/1993_073-084.pdf

Szabó Evelin: A komi-permjákok nyelve és kultúrája napjainkban. A világhálón:

https://prezi.com/fuya70hxno9r/a-komi-permjakok-nyelve-es-kulturaja-napjainkban/

Rokon Népek Napja. Komi-permják nyelvlecke. F. Gulyás Nikolett tanárnő kézirata. ELTE Finnugor Tanszék, 2017. 10.13.

.

Összeállította: Szkíta

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Tanuljuk egy picit a komi nyelvet is! – Komi-permják ízelítő

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)