Bemutatkozás

Kik vagyunk? Hamarosan…

A Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napja – 2016. október 15-e – rendezvények a finnugor nyelvrokon népek körében

A Kis-Magyarországon és az elszakított területeken, valamint a nagyvilágban élő magyarok figyelmébe ajánljuk a szombati jeles napot – amelyet az Országgyűlés hivatalossá tett.

Idén, 2016-ban október 15-én, szombaton ünnepeljük a Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napját, hagyományosabb elnevezéssel: a Rokon Népek Napját.

Az országgyűlési határozat teljes szövege minden naptári év októberének 3. szombatjáról:

.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 63. szám. 49591. oldal

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 23/2013. (IV. 12.) OGY határozata a Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjáról*

Az Országgyűlés, figyelemmel

a finnugor népek közötti nyelvi rokonságra és történelmi léptékű kapcsolataink fontosságára,

a finnugor Közművelődési Kongresszusokból kinövő, közel évszázados hagyományokban gyökerező „Rokon Népek” napjára,

a Finnugor Népek Világkongresszusa több mint két évtizedes fennállásának pozitív tapasztalataira és a szervezeten belüli egyre növekvő intenzitású és jelentőségű együttműködésre,

a finnugor népek törvényhozásai és kormányai közötti hagyományosan szoros együttműködésre, továbbá az Interparlamentáris Unió keretein belül idén 20 évvel ezelőtt életre hívott és eredményesen működő finnugor nyelvet beszélő parlamenti képviselők fórumára,

az egyes nemzeti parlamentekben működő baráti tagozatok közötti kiváló kapcsolatokra,

a nemzeteink közötti szimpátiára és rendszeresen megmutatkozó szolidaritásra, a következő határozatot hozza:

.

1. Az Országgyűlés, kapcsolódva az Észt Köztársaság parlamentje által 2011. február 16-án elfogadott kezdeményezéséhez, minden év októberének harmadik szombatját a Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjává nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés hasonló lépés megtételére bátorítja a Finn Köztársaság, mint a harmadik államalkotó finnugor nyelvrokonsággal rendelkező nép parlamentjét is annak érdekében, hogy országainkban ezt a napot közösen ünnepelhessük meg, tovább mélyítve és megerősítve a népeink közötti barátságot, és a kölcsönös megbecsülésen és tiszteleten alapuló kapcsolatot.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

.

.                                                                      Kövér László s. k.,  az Országgyűlés elnöke

.                                                   Dr. Tiba István s. k., az Országgyűlés jegyzője, .                                                        Z. Kárpáti Dániel s. k., az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. április 8-i ülésnapján fogadta el.

(Forrás: www.magyarkozlony.hu)

.                                                                                          Közzéteszi: ,,Vironkävijä”

Hozzászólás ehhez a cikkhez: A Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napja – 2016. október 15-e – rendezvények a finnugor nyelvrokon népek körében

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)