Bemutatkozás

Kik vagyunk? Hamarosan…

Mannerheim finn tábornagy köszönti az édesanyákat 1942-ben: Suomen äideille

.

1917 SUOMI……….100………. FINNORSZÁG 2017

.

Mannerheim finn tábornagy (marsall) (1867–1951) finn népi hadseregével sikeresen, hosszú ideig föltartóztatta a hatszoros túlerőben lévő szovjet erőket 1939-40-ben, a téli háború során. Majd a folytatólagos háborúban csak a régi finn területeket foglalta vissza a Szovjetuniótól, nem nyomult tovább előre.

Ez a hazafias édesanya-köszöntő  –  immár a finn történelem egyik jellemző írásos emléke  –  Finnországban sok helyütt ki van függesztve.

.

.

Főhadiszállás                            1942. 05. 10.

.

A FŐPARANCSNOK NAPIPARANCSA

.

60. sz.

.

Finnország édesanyáinak!

Ez év május második vasárnapját megünnepelve, a finnországi édesanyáknak szentelt jeles napon hazánk védelmezői áhítatos lélekkel elcsendesednek a harcmezőkön, hogy bensőjükben mélységes szeretettel emlékezzenek meg Önökről, édesanyákról.

Sokat adtak Önök ennek az országnak. A bölcsőtől kezdve nevelték föl azt a nemzedéket, amelynek érdeméből szabad az ország. Jelenleg vívandó szabadságharcunk idején – miközben férjeik a fronton harcolnak – Önök az otthonokban nevelik a haza számára azt az új nemzedéket, melynek adassék meg békésebb viszonyok közepette művelni e földet, építeni ezt az országot, mint amely körülmények között a mostani nemzedék tehette.

Ezekben a háborús években Önök munkájukkal és imádságaikkal támogatták hadi vártán álló fiainkat és lányainkat. Népünk megpróbáltatása idején, az ország javáért Önöknek e szeretteiket nélkülözniük kellett. Áldásuk elkísérte gyermekeinket a harctérre, s a hősiesség erejét adták nekik a haza megmentéséhez és a tartós béke biztosításához. E napon külön szeretném kifejezni tiszteletemet és mély részvétemet Finnország azon anyáinak, akiknek gyermekei, a legdrágábbak hősként áldozták életüket a hazáért, annak jövőjéért.

Népünk harcaiban Önöknek minden elvégzett és jelenlegi munkája roppant fontos, áldozatuk felmérhetetlen.

A mai napon a Finn Hadsereg nevében a mérhetetlen hála és tisztelet jeleként egyetemlegesen ajánlva Hazánk édesanyáinak a

SZABADSÁGKERESZTET

adományozom.

Legyen ez a jövő nemzedékek számára a szent anyai hivatás jelképe, hogy e nép gyermekeit neveljék arra a tüzes szabadságszeretetre, mely örök időkre biztosítja országunknak a drága váltsággal megszerzett függetlenséget s népünk számára a belső nagyságot.

Mannerheim

.

(Fordította: Bélaffy)

Mannerheimről magyarul:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Emil_von_Mannerheim

.
Finnül:

http://suomenpresidentit.fi/mannerheim/

.

A finn eredeti forrása:

.

https://fi.wikisource.org/wiki/Jatkosota,_ylipäällikön_päiväkäsky_n:o_60

.

A finn eredeti:

.

Päämaja. 10. 5. 1942

YLIPÄÄLLIKÖN PÄIVÄKÄSKY n:o 60

Suomen äideille!

Viettäessämme tänä vuonna toukokuun toista sunnuntaita Suomen äideille omistettuna merkkipäivänä isänmaamme puolustajat hiljenevät sodan kentillä hartain mielin ja syvä rakkaus rinnassaan muistamaan Teitä, äidit.

Te olette paljon antaneet tälle maalle. Te olette kehdosta alkaen kasvattaneet sen polven, jonka ansiosta maa on vapaa. Parhaillaan käytävän vapaustaistelumme aikana – miestenne taistellessa rintamalla – Te kasvatatte kodeissa isänmaalle uutta polvea, jonka sallittakoon viljellä ja rakentaa tätä maata rauhallisemmissa oloissa kuin mitä nykyinen polvi on saanut tehdä.

Töin ja rukouksin Te olette näinä taistelun vuosina tukeneet puolustusvartiossa seisovia poikianne ja tyttäriänne. Näistä rakkaistanne Teidän on ollut luovuttava maan hyväksi kansamme koettelemuksen ajaksi. Teidän siunauksenne on seurannut lapsianne taistelukentille ja antanut heille sankariuden voimaa isänmaan pelastamiseksi ja kestävän rauhan turvaamiseksi. Tahdon tänä päivänä erikseen lausua tervehdykseni ja syvän osanottoni niille Suomen äideille, joiden rakkaimmat sankareina ovat uhranneet henkensä isänmaan ja sen tulevaisuuden puolesta.

Kaikkien teidän työnne on ja on ollut kansamme taisteluissa arvioimattoman suuri ja uhrinne mittaamaton.

Suomen armeijan nimessä, suuren kiitollisuuden ja kunnioituksen osoituksena annan tänä päivänä Isänmaamme äideille yhteisesti omistettuna

VAPAUDENRISTIN.

Olkoon se tuleville sukupolville tunnuskuvana äidin pyhästä kutsumuksesta kasvattaa tämän kansan lapsiin palava vapaudentahto, joka ikuisiksi ajoiksi on turvaava maallemme kalliisti lunastetun itsenäisyyden ja kansallemme sisäisen suuruuden.

Mannerheim.

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Mannerheim finn tábornagy köszönti az édesanyákat 1942-ben: Suomen äideille

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)