Bemutatkozás

Kik vagyunk? Hamarosan…

1. Hannibalson furcsállja – 2. Észt hazafiak Katalóniáról – 3. Árpád-sávos zászlónk eredete?

.

1918 EESTI VABARIIK……….100……….ÉSZT KÖZTÁRSASÁG 2018

.

1. Hannibalson: „Nagyon furcsa, nagyon furcsa…” egyes államok hozzáállása

Jón Baldvin Hannibalson volt az izlandi külügyminiszter 1991-ben, s Reykjavík a nagyhatalmi tervekkel szemben már augusztus 22-én elismerte Észtország és két déli szomszédja önállóságát. Mert a nagyhatalmak föl akarták áldozni a három függetlenedni akaró nemzetet, nem kívánták gyöngíteni Gorbacsovot, akivel a Nyugat elérte a hidegháború befejezését. Úgyhogy nem volt egyértelmű Észtország függetlensége sem…

Hannibalson furcsállja a három balti állam és a Jugoszláviából kiszakadt országok hallgatását Katalónia ügyében. Nem gyors elismerést vár az izlandi közéleti személyiség, hanem hogy „védelmezzék a katalánok jogát vagy más népek jogát az önrendelkezéshez demokratikus eszközök segítségével” (Hannibalson).

.

2. Az észt hazafiakban megvan a jóérzés

A tallinni észt hazafiak nyilatkozata tömör, a lényeget tartalmazza. Szeretem az ilyen világos, ködösítés nélküli, minden épkézláb embernek érthető megfogalmazásokat. Persze az élet mindig zűrösebb, a célhoz vezető út pedig rögösebb.

Igen, miért ne kormányozhatná minden népcsoport (őshonos ,,nemzetiség”, nemzetrész) saját magát? Az együttélés ügyeit a népek, népcsoportok nem tudják tárgyalásos úton rendezni? Békésen, kölcsönös tisztelettel, sőt szeretettel. Ami jár az észteknek, az nem jár a katalánoknak – és a Kárpát-medencében élő magyar néprészeknek?

.

A Hazafiak Tallinni Klubjának nyilatkozata az önálló Katalónia

kérdésében

.

A Hazafiak Tallinni Klubja támaszkodva:

az ENSz Közgyűlésének 1514. sz. határozatára (elfogadva az ENSz-ben 1960. december 14-én);

a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezményére;

a gazdasági, népjóléti és művelődési jogok nemzetközi egyezményére, és az összes többi, a népek önrendelkezési jogát megalapozottnak tartó jogszabályokra, amelyek Spanyolország alkotmányához képest magasabb rendűek,

teljességgel támogatja a katalánok önállósági törekvéseit, és elítéli a katalánok ellen foganatosított erőszakcselekményeket.

Tallinn, 2017. október 11.

A Hazafiak Tallinni Klubja októberi összejövetelének résztvevői

.

3. Egyes tudósok vélekedése ellenére a katalán zászló és ősi Árpád-sávos zászlónk külön fejlődés eredménye

.

.
.

.

A Senyera, a katalán zászló 1159-re megy vissza, vagy még régebbi eredetű. 2017. október 27-étől már az új, független Katalán Köztársaság zászlaja. Tulajdonképpen a barcelonai grófság címere volt – de függőleges sávokkal. Tehát hibás Bertényi Ivánnak ez a megállapítása: „ …a magyar király sem akart szégyenben maradni messze földről érkező felesége és annak lovagi kísérete előtt…” (A Magyar Szent Korona. 1996) Ez a levezetés a függőleges sávokból vezeti le vízszinteseket, s figyelmen kívül hagyja Szent István első ezüstpénzét, a dénárt.

.

.
.

.

.

.

Szent István királynak ez az ezüst dénárja (neve: Lancea Regis = Királyi Lándzsa) már az Árpád-sávos lobogót hordja magán. Egyébként a sávos lobogó igencsak be van ágyazva krónikás hagyományunkba is. Makkay kötetében a következő fejezetek a legfontosabbak:

A magyar királylándzsa tovább él az Árpád-sávos lobogóban (72–73. o.)

Sávos és turulos zászlók és pajzsok (75–81. o.)

A farkinca és a régi lófarkas vagy cobolyfarkas zászlók folyamatossága (81–85. o.)

Rövid appendix [= függelék] (85–87. o.)

Összeállította: Bélaffy

.

J. B. Hannibalson nyilatkozata::

.

https://maailm.postimees.ee/4277009/islandi-eksminister-kritiseeris-balti-riikide-suhtumist-katalooniasse

.

Az észt nyilatkozat forrása és eredeti szövege:

http://www.rahvuslasteklubi.org/tallinn/index.php/eesti/

.

Rahvuslaste Tallinna Klubi avaldus iseseisva Kataloonia küsimuses

.

Rahvuslaste Tallinna Klubi, tuginedes:

– ÜRO Peaassamblee resolutsioonile nr. 1514 (vastuvõetud ÜRO-s 14. detsembril 1960),

– kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisele paktile,

– majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelisele paktile ja kõigile teistele rahvaste enesemääramisõigust põhjendatuks pidavatele õigusaktidele, mis on Hispaania põhiseaduse suhtes ülimuslikud,

toetab täielikult katalaanide iseseisvuspüüdlusi ja mõistab hukka katalaanide kallal toimepandud vägivallateod.

Rahvuslaste Tallinna Klubi 2017. aasta oktoobrikuisest koosolekust osavõtjad

Tallinnas, 11. oktoobril 2017

.

Az Árpád-sávos zászló pontos története és történeti háttere:

Makkay János: Árpád-sávos zászló a királyi lándzsán. Mikor koronázták meg István királyt? Tractata Minuscula 57. 108 oldal. A szerző kiadása, 2007

.

Hibás elemzés az Árpád-sávok című szócikkben:

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1ds%C3%A1v 

.

Lancea Regis dénár – hibás levezetéssel

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lancea_Regis_d%C3%A9n%C3%A1r

.

Film a történelmi 1991-es észt augusztusról

Azok, akik mernek – Need, kes julgevad

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/16906

Hozzászólás ehhez a cikkhez: 1. Hannibalson furcsállja – 2. Észt hazafiak Katalóniáról – 3. Árpád-sávos zászlónk eredete?

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)